stadsmuseum Zoetermeer

Challenge: Typically Dutch?

Oproep: Typisch Nederlands?
28 december 2017 t/m 22 januari 2018

Typically Dutch?

In the exhibition ‘Typically Dutch?’ Stadsmuseum Zoetermeer wants to give an overview of Dutch culture seen through the eyes of others. What is specific Dutch behaviour and what are our peculiarities? We need your help! You have been living in the Netherlands for a while now, so you have a unique view of us. Do you have an interest, knowledge of or passion for photography? Help us shape the exhibition with your photographs of Dutch cultural habits and customs.

Do you want to participate? Please contact us at info@stadsmuseumzoetermeer.nl or 079-3164735 for more info and a briefing. Final date for registration: January 21, 2018.

Challenge

 1. The exhibition will give an unique view of Dutch culture and all its quirks and particularities in 30 photographs.  
 2. The contributing photographers are of non-Dutch origin who are (preferably) living in the Netherlands for no longer than four years.
 3. The photographers get an extended briefing before participating (the photographers hand in 5 digital photographs, the museum makes the selection for the exhibition).
 4. The contributing photographers get € 75,- per selected photo.
 5. Final submission date photographs: February 11, 2018.
 6. Opening exhibition: March 17, 2018
 7. The processed photos are given to the photographer after the exhibition. 

Typisch Nederlands?

In de nieuwe tentoonstelling ‘Typisch Nederlands?’ wil het Stadsmuseum Zoetermeer typisch Nederlandse gewoonten en eigenaardigheden in beeld brengen, maar dan gezien door andere ogen. Wij roepen iedereen op die nieuw is in Nederland (maximaal 4 jaar), die kennis heeft van fotografie en graag fotografeert om de uitdaging met ons aan te gaan. Fotografeer typisch Nederlandse gebruiken, gewoonten en eigenaardigheden en krijg een plek op de tentoonstelling ‘Typisch Nederlands?’

Wil je meedoen? Neem contact op met info@stadsmuseumzoetermeer.nl of 079-3164735 voor meer informatie en een briefing. Uiterste inschrijfdatum voor deelname: 21 januari 2018.

Uitdaging

 1. De tentoonstelling geeft een uniek beeld van de Nederlandse cultuur met al zijn eigenaardigheden in 30 foto’s.
 2. De deelnemende fotografen zijn van niet Nederlandse afkomst, die (bij voorkeur) niet langer dan vier jaar in Nederland wonen.
 3. De deelnemende fotografen krijgen een briefing voor deelname (de fotografen dienen 5 foto’s digitaal in, het museum maakt de selectie voor de tentoonstelling).
 4. De deelnemende fotografen krijgen € 75,- per geselecteerde foto.
 5. Uiterste inleverdatum foto's: 11 februari 2018.
 6. Opening tentoonstelling: 17 maart 2018
 7. De foto’s worden na afloop van de tentoonstelling aan de fotograaf geschonken.